PRIMA PAGINĂDESPRE MINEGALERIE MEDIASUBIECTEBLOGCONTACT

 

   RECOMANDARE MIHAI ŞORA

şi alte PERSONALITĂŢI DESPRE SORIN ILIEŞIU

 

Fragmente din ştirea CorectNews din 30 sept. 2012

<< Sorin Ilieşiu lansează la Gaudeamus “Infernul vândut ca paradis” >>

 

 

Editura Junimea din Iaşi a publicat de curând cartea “Infernul vândut ca paradis” scrisă de cunoscutul cineast şi militant civic Sorin Ilieşiu. Lansarea oficială va avea loc în cadrul târgului internaţional de carte Gaudeamus, ediţia a XIX-a, 21-25 nov. a.c., Romexpo, Bucureşti.

 

Prezentăm fragmente din opiniile despre carte, scrise (în 2011) de numeroase personalităţi de prestigiu ale culturii române.

 

 

TITUS VÎJEU:

... o carte în care spiritul marelui Cioran este prezent în fiecare frază...

 

ALEX. ŞTEFĂNESCU:

Sorin Ilieşiu este unul din puţinele nume fără pată din viaţa publică de azi. Reputaţia sa de om integru şi de artist demn, aflat de partea binelui, n-a fost şi nici nu poate fi pusă vreodată la îndoială. (...)

Este vorba de un creator care îşi păstrează ingenuitatea, dar nu este un naiv. Are o concepţie despre film şi despre lumea în care trăieşte. Din acest punct de vedere, cartea sa Infernul vândut ca paradis poate fi considerată o performanţă intelectuală, fiind o combinaţie de reflecţie şi revelaţie. Înţelegerea atotcuprinzătoarea a istoriei recente şi a prezentului, a filmului şi a raţiunii sale de a exista face ca parcurgerea cărţii să reprezinte pentru cititor o baie de adevăr.

Pagini zguduitoare sunt consacrate comunismului, caracterizat, printre altele, ca o maşinărie monstruoasă de mistificare continuă a realităţii. La rândul lui, însă, Sorin Ilieşiu este un as al demistificării, care divulgă neobosit tehnicile de falsificare folosite de propagandiştii de profesie.

Nu ştiu să se fi scris în ultimii ani fraze rechizitoriale mai tranşante şi mai expresive la adresa comunismului decât cele ale lui Sorin Ilieşiu. Numai Petre Ţuţea mai avea asemenea iluminări de justiţiar.

 

academician NICOLAE DABIJA:

Sorin Ilieşiu face o vivisecţie a regimului comunist, cu incursiuni în istorie. (...) El spune adevărul întreg. Car-tea lui e mai mult decât necesară. Mai ales acum. (...) Sorin Ilieşiu vine să ne atenţioneze: nu există infern cu faţă umană, nu credeţi în religia răului, nu credeţi în “adevărurile” care spun numai minciuni. El devine, prin memoria moştenită, un martor important la viitorul proces al comunismului.

 

VARUJAN VOSGANIAN:

Aşa cum umezeala pătrunde în oase şi în tencuieli, tot aşa şi comunismul a pătruns în sufletele noastre. Trebuie să ne lecuim repede, până a nu-i contamina şi pe copiii noştri. Autorul acestor pagini, Sorin Ilieşiu, este o figură aparte a ultimilor douăzeci de ani: mânat de idealuri, mereu aflându-se de partea bună a istoriei, scormonitor, până la obsesie, după adevărurile istoriei recente, autorul unor pelicule memorabile despre realităţile tulburătoare ale anilor ‘90 şi despre eroii acelor ani, necontaminat de ambiguităţi şi neistovit de atâtea decepţii. Această carte a lui Sorin Ilieşiu de-vine, în sensul acesta, o carte de lecuire.

 

CRISTIAN TUDOR POPESCU:

La multele însuşiri malefice pe care domnul Sorin Ilieşiu le identifică regimului care a stăpânit România până acum două decenii, aş adăuga încă una: comunismul e o specie de strigoi. Aidoma duhului neîmpăcat al unui crimi-nal, el bântuie România şi după moarte. Cartea domnului Ilieşiu este un manual de alungare a nosferatului comunist când se apropie prea mult de noi.

 

LUCIA HOSSU LONGIN:

Îl ştiu pe Sorin Ilieşiu din filmele lui. Este cea mai bună cunoaştere. Cel mai veridic atestat al atitudinii sale fără reproş în momente cheie ale luptei pentru democraţie de după decembrie 1989. Niciodată n-a creat nimic împotriva conştiinţei sale. Documentarul i-a fost o cale regală spre ceea ce trebuie să devină societatea românească după ce e limpezită de tot ce o desfigurează şi o murdăreşte.

Este un luptător neînfricat pentru adevăr, de multe ori îl chem telefonic şi vorbim pentru că am nevoie de curajul, de curăţenia lui sufletească.

Scrie cărţi document în care explică printre altele şi arta filmului de propagandă comunistă precum şi cea de factură protestatară, anticomunistă. Cum este cartea de faţă.

Nu există frontieră între filmele, cărţile şi gândurile lui Sorin Ilieşiu. Această integritate morală e o calitate rară la intelectualul român.

Lucid, neînfricat, independent şi mai ales, implicat cu toată fiinţa şi cu toate armele sale în apărarea libertăţilor civice şi a porţiei de libertate din decembrie 1989, Sorin Ilieşiu rămâne un luptător de neclintit de pe poziţiile sale. Mă regăsesc pe aceeaşi baricadă.

 

GHEORGHE GRIGURCU:

Unul dintre intelectualii care au înţeles necesitatea de-a purta în continuare mesajul adevărului cu privire la trecutul în cauză, mesaj inevitabil anticomunist, este dl. Sorin Ilieşiu. Regizor de notorietate, exponent de frunte al societăţii civile, domnia sa ne oferă o analiză a repulsivului sistem bizuit pe minciună şi violenţă.

 

DUMITRU CHIOARU:

Scrisă cu luciditate şi probitate profesională, incisivă în atitudine şi percutantă în expresie, uneori de acurateţea şi densitatea de cristal a aforismului, alteori de perspicacitatea şi subtilitatea analitică a comentariului critic, Infernul vândut ca paradis depune o convingătoare mărturie despre felul în care artistul îşi poate împlini vocaţia în două lumi diferite, a totalitarismului şi a libertăţii.

 

MARIUS OPREA:

Cine nu-l cunoaşte pe Sorin Ilieşiu? Cineast de mare valoare, de departe cea mai activă voce a societăţii civile, au-tor sau coautor al numeroase iniţiative civice, dintre care notabilă e aceea care a dus la condamnarea comunismului, Sorin Ilieşiu s-a dovedit pentru toţi cei ce îl cunosc şi un devotat prieten, un om pentru care dreptatea nu e un cuvânt, ci un scop. Perseverenţa luptei lui cu abuzurile Puterii, în încercarea de a împiedica şi amenda derapajele politice o dovedesc din plin. Dar Infernul vândut ca paradis mi-a demonstrat că Sorin Ilieşiu este şi un eseist de mare valoare, preocupat de ceea ce s-a petrecut cu noi în anii regimului comunist. Cu sufletele noastre. Abia acum, după lectura acestei cărţi, pot spune că îl cunosc pe Sorin Ilieşiu – un om puternic, viu şi bun, un etalon al onestităţii şi modestiei în prezent, totodată privind şi judecând lucid şi cu o nedisimu-lată tristeţe trecutul comunist.

 

AL. CISTELECAN:

Din nuclee aforistice e făcută întreaga primă parte a cărţii lui Sorin Ilieşiu: o scriitură densă şi tensionată, dar mai degrabă implozivă decât explozivă, chiar dacă aforismele beneficiază de o poetică a extinderii (în aceeaşi măsură în care comentariile beneficiază de o poetică a densificării). (...) Pare o carte de reflecţie (şi este), dar este o carte de durere; pare o confesiune (şi este), dar este o terapie de conştiinţă şi, mai important poate, de suflet. (...)

...cartea lui Sorin Ilieşiu are tranşanţa unei somaţii imperative de conştiinţă.

 

VASILE GOGEA:

... autorul se fereşte de o disecţie rece şi cinică a cadavrului molochului comunist, executând, însă, cu precizie de chirurg plastic, un spectaculos ecorşeu al acestuia. (...) Dând deoparte pielea cosmetizată, Sorin Ilieşiu ne dezvăluie cu o exactitate necruţătoare adevăratul aspect al ţesuturilor, ligamentelor, grupelor de muşchi, reţelelor vasculare, articulaţiilor şi terminaţiilor nervoase care, ne dăm seama acum, abia mai susţineau în stare de funcţiune un organism aflat deja în descompunere. Rezultatul este o demistificare prin arătare, dezvăluire convingătoare şi, la fel de meritoriu, generatoare de puternice emoţii.

Aş fi vrut să închei prin a spune că este o carte frumoasă, în raport cu grozăvia temei. Dar, îmi iau imediat seama şi spun că e o carte necesară.

 

RADU F. ALEXANDRU:

Opţiunea, atitudinea lui Ilieşiu este implacabilă şi impecabilă, din punct de vedere al mobilizării, al credinţei cu care, de multe ori singur, duce o bătălie pe care, în condiţii normale, ar fi trebuit să şi-o asume întreaga naţiune.

 

LUCA PIŢU:

Intră fără sfială în cartea lui Sorin Ilieşiu, cititorule interesat de istoria recentă a ţării tale sau de drama imaginii în periodul bolşeviciant, căci nu vei găsi acolo etnobotanice, nici gagice de OTV la ţol sumar, nici de băut, o, nu: ci  vei înfrunta fulguraţia paradoxului, duritatea de silex a oximoronului, teribilitatea aforismului, farmecul amintirii nefalsificate total de imaginaţie, frumuseţea sălbatică a scriiturii fragmentare... şi aşa mai departe. O să simţi, după lectura Infernului vândut ca paradis, că-i puţin nebun băiatul ăsta (un exaltat, în orice caz), dar absolut sincer şi curat. Antico-munist şi monarhist din convingere, nu din oportunism. Cum se înflăcărează prea uşor şi ajunge la exprimări sau comportamente patetice (de pildă, îţi cade în genunchi ca să-l asculţi ori să-l urmezi), îi cam încurcă, se pare, pe cei alături de care mărşăluieşte impavid ori pentru care se angajează fiinţial. Figură incomodă iaste mnealui în cadrul GDS, unde tiradele se văd acceptate numai dacă-s eminamente retorice, fără, dară, prea mare legătură cu lumea reală. Dintre cei rămaşi acolo, numai Radu Filipescu, altminteri mult mai rezervat şi mai timid, se compară cu el ca autenticitate.

 

BEDROS HORASANGIAN:

Cartea lui Sorin Ilieşiu, oricât de pătimaş ar fi scrisă pe alocuri, este un îndreptar pătimaş al propriei noastre istorii. Al memoriei fiecăruia dintre noi.

 

DAN MIRCEA CIPARIU:

Sorin Ileşiu a scris cu nerv(i) o carte împotriva uitării şi împotriva falselor valori.

 

LIVIU ANTONESEI:

... o carte foarte bine scrisă, în care drumul de la imagine la concept şi invers se petrece cu o natu-raleţe demnă de invidiat.

 

RADU ULMEANU:

Cartea lui Sorin Ilieşiu despre comunism surprinde, în formulări memorabile, nu numai esenţa comunismului, ci şi limbajul de care s-a folosit pentru a-şi încetăţeni uriaşa mistificare. Cred că o asemenea condamnare a acestui sistem politic fariseic şi suicidar pentru naţiunile care i s-au supus de voie sau de nevoie, e, dacă nu unică – prin vehemenţă, documentare, putere de convingere – atunci foarte rară…

 

DUMITRU CRUDU:

Cartea domnului Sorin Ilieşiu mi se pare a fi de-a dreptul extraordinară prin capacitatea autorului de-a face confesiuni pe muchie de cuţit şi de-a dezvălui atâtea umbre ale comunismului. Nu am mai citit de mult timp un volum atât de emoţionant.

 

NICOLAE PRELIPCEANU:

... cartea lui Sorin Ilieşiu este o analiză şi un manifest, o analiză a minciunii comuniste şi un manifest pentru adevăr. Ea împleteşte măiestrit profesionalismul cineastului, autor al imaginii celebrelor interviuri ale lui Gabriel Liiceanu cu Cioran, cu observaţia demnă de un analist politic pasionat de adevăr.

 

ROMULUS RUSAN:

Cartea lui Sorin Ilieşiu atinge excelenţa în numeroasele pagini în care autorul urcă spre aerul rarefiat şi strălucitor al eseului. (...)

O carte care se citeşte ca un poem, plină de inspiraţie şi dăruire.

 

CAIUS DOBRESCU:

...aşa cum ne-a obişnuit deja, dl. Sorin Ilieşiu nu-şi propune să stimuleze resentimentul, ci discernământul etic şi intelectual.

 

IOANA IERONIM:

Sorin Ilieşiu – cineast de elită, martor nepreţuit, lucid şi pasionat al prezentului continuu românesc – ne face darul acestei cărţi, în care mărturiseşte, fără jumătăţi de măsură, despre experienţa, dilemele, descoperirile vieţii sale de profesionist al celei mai populare dintre arte. Volumul este un impresionant exerciţiu de sinceritate.  (...) Mărturisirile despre laboratorul de creaţie culminează, în volum, cu acelea despre Apocalipsa după Cioran, acest portret de o forţă unică, realizat în colaborare cu Gabriel Liiceanu.

Revizităm fascinaţi, prin cartea lui Sorin Ilieşiu, pro-pria lume pe care o traversăm prea adesea fără a înţelege ceea ce vedem şi ni se întâmplă – şi la care, datorită filmelor sale, ne putem întoarce iar şi iar, redescoperindu-ne. Sorin Ilieşiu are un profund simţ al misiunii, acela de a lupta ca artist şi cetăţean, prin toate mijloacele sale, inclusiv volumul de faţă, împotriva amneziei şi indiferenţei noastre.

 

DRAGOŞ PAUL ALIGICĂ:

Suntem familiari cu importantele demersuri publice privitoare la problema comunismului românesc şi a consecinţelor sale, demersuri generate sau susţinute de domnul Sorin Ilieşiu pe parcursul a două decenii cu o tenacitate şi o coerenţă cu totul remarcabile. Datorită acestui volum avem acum posibilitatea de a vedea mai clar, articulate explicit, viziunea şi universul conceptual ce stau în spatele acestor demersuri, inspirându-le. Este o lectură densă, provocatoare, ce dezvăluie nu doar o interpretare personală şi pro-fundă a experimentului comunist dar şi contururile fascinantului profil intelectual al autorului.

 

RADU IOANID:

În Infernul vândut ca paradis Sorin Ilieşiu descoperă, cu o candoare sfâşietoare şi parcă în faţa ochilor cititorilor, fundătura istoriei care a fost comunismul.

 

SORIN LAVRIC:

Cine se molipseşte măcar în parte de intransigenţa lui Sorin Ilieşiu are şanse de a fi optimist în privinţa viitorului.

 

MIHAI MĂNIUŢIU:

...eseul lui Sorin Ilieşiu despre maleficiile comunismului şi ramificaţiile minciunii propagandistice se citeşte pe nerăsuflate, aidoma unui roman de serie neagră.

 

IRINA-MARGARETA NISTOR:

Ce poate fi mai fascinant şi mai cutremurător decât o analiză documentată şi atât de umană a felului cum s-a încercat o îndoctrinare absolută prin film, adesea subliminală şi care a durat decenii?

(...) Apoi, să ai privilegiul de a intra in laboratorul Apocalipsei după Cioran, minuţios asamblată de Gabriel Liiceanu şi Sorin Ilieşiu, e în sine o şansă nesperată.

 

ION MIHAI PACEPA:

Sper că inepuizabilul autor al acestei cărţi va continua să militeze, cu aceeaşi dedicaţie, pentru a ajuta România să extirpe ultimele rămăşiţe ale tumorilor canceroase moştenite de la Ceauşescu. Energica activitate a d-lui Sorin Ilieşiu în fruntea societăţii civile, impecabilul său profesionalism, perseverenţa şi curajul său politic, precum şi îndelungata sa experienţă cinematografică ne dau garanţia ca va reuşi.

 

IOAN VIERU:

Sorin Ilieşiu rămâne o revelaţie a anilor 90, un artist veritabil căutând sensul unei realităţi social-politice deturnate. (...)

Având o viziune critică şi inspirată, regăsită acum şi în cartea sa Infernul vândut ca paradis, el duce mai departe această vocaţie a libertăţii într-o Românie încă dominată de totalitarism, de valori osificate, de artefacte. O Românie care va trebui înlocuită de o altă Românie, pentru toţi. O ţară în care documentarul şi observaţiile lui Sorin Ilieşiu pot fi un remediu, un semnal de alarmă care ar trebui amplificat.

 

CRISTIAN ROBU-CORCAN:

Infernul vândut ca paradis – o carte extraordinară... 

 

GELU VLAŞIN:

... o carte care dincolo de valorizarea literară o să rămână ca un fel de document istoric al perioadei comuniste pe care a trăit-o România.

 

 

  HARTĂ SITETERMENI ŞI CONDIŢIILEGĂTURI UTILE                                                              copyright © Sorin Ilieşiu 2012